Kenaikan Gaji Berkala

  • – Surat Pengantar atau usulan dari SKPD/Unit Kerja
  • – FC. SP Berkala Terakhir
  • – FC. SK Pangkat Terakhir
  • – FC. SK Jabatan Terakhir (bila ada)
  • – FC. SKP + PPK Tahun Terakhir
  • – FC. SK Mutasi (bila ada)
  • – FC. SK Penambahan Masa Kerja (bila ada)
  • – FC. SK Pencantuman Gelar (bila ada)
%d bloggers like this: