Cuti

  • Surat Pengantar dari SKPD/Unit Kerja
  • Surat Permohonan Cuti
  • Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti
  • Untuk Cuti Melahirkan, melampirkan Surat Keterangan dari Dokter/ Rumah Sakit/ Puskesmas/ Bidan
  • Untuk Cuti Besar (haji dan Umrah), melampiran Surat Keterangan Haji / Umrah dari Travel / Departemen Agama
  • Untuk Cuti Sakit, melampirkan Surat keterangan Sakit dari Dokter
  • Untuk Cuti di Luar Tanggungan Negara, harus ada surat persetujuan dari Kepala BKN/ Kakanreg BKN

Penjelasan Tentang Jenis-jenis Cuti dapat dilihat pada Link berikut ini : SOSIALIASI CUTI

%d bloggers like this: